Rozvoj provozu

Blueprint

Vedení družstva se zabývalo další možností rozvoje provozu 1 Kolínská. Bylo konstatováno, že další rozvoj areálu je minimální a defakto nevyhovuje plánovaným potřebám rozvoje firmy. Jako vhodná varianta se jeví spojení obou provozů do jednoho celku. Proto byla vypracována studie rozšíření výrobních a skladových prostor včetně zřízení nového dopravního napojení pro nákladní dopravu z ul. Československých letců. Jedná se o přemístění provozu 1 na sousední nevyužité pozemky u provozu 2 Ševčíkova. Za tímto účelem byl od města odkoupen pozemek o výměře 4400 m2, na kterém bude záměr realizován.