Čistící granulát RENOclean

Pro efektivní a nenákladné zpracování plastů pomocí extruderů, vstřikovacích lisů a ostatních strojů je nezbytné použití čistících přípravků, které umožňují značné zkrácení doby potřebné pro změnu materiálu, odstraňování nečistot a ukončování výroby.

V naší firmě se s touto problematikou setkáváme každý den a proto jsme se rozhodli pro naše linky vyvinout efektivní čistící granulát, který by nahradil drahé a často málo efektní čistící prostředky dostupné na trhu.

Během několika let jsme v naší laboratoři vyvinuli 4 druhy granulátu pro různé použití.

Použití čistícího granulátu výrazně zkracuje dobu potřebnou pro výměnu materiálu a snižuje množtsví odpadního materiálu.

Snížení cyklů při vstřikování

Přechod mezi různými barvami PA 6 s a bez HTE 3

stopky

Efektivně šetří provozní čas a snižuje náklady

sroub

Šetrný k vašemu zařízení - bez abraziv a toxických zplodin

cr

Vyráběno v České republice

RENOclean HTX 1 v praxi na extruderu Trusioma

Použití RENOclean při změně barvy PA na vstřikolisu

Ačkoliv nedoporučujeme vstřikovat RENOclean do formy (resp. není pro to důvod), pro demonstraci našeho granulátu jsme provedli zkoušku, při které jsme sledovali přechod z černého polyamidu na červený a vystříkli jsme proto i vzorky mixu obou plastů a čistícího granulátu.

Vpravo můžete vidět kolik cyklů je potřeba pro přechod z černého polyamidu na červnený. Ani po 15 cyklech není komora šneku natolik čistá, aby výsledný výlisek červeného polyamidu mohl být prohlášen za kompletně čistý.

Při použití našeho granulátu HTE 3 jsme však černou barvu během 8 cyklů z našeho vstřikolisu vytlačili a po dalších třech cyklech jsme už mohli vstřikovat čisté červené destičky pro naše zákazníky.

Fotografie z výrobního procesu