Výroba prášku

Talířový mlýn Talířový mlýn

Kotouč talířového mlýnu Kotouč talířového mlýnu

Dávkování Dávkování vstupního materiálu do práškového mlýnu