Čistící granulát

čistíci granuláty Čistící granuláty se vyrábějí mícháním příslušných komponent v práškové formě.

extruder Směs se následně zpracovává tavením v dvoušnekovém extruderu.